Categoria de cursos per al professorat

més TICProjecte de formació en centres per a la incorporació i augment de la presència TIC en els processos d'ensenyament-aprenentatge. Curs 2015-16.